Hvad er en rentenedsættelse Refinansiere Loan (IRRRL)?

By | juni 11, 2021

Som følge heraf er fagforeningernes magt faldende. Administrationen hævdede udskiftninger var gyldige under præsidentens forfatningsmæssige magt til at gøre kort-tern “pause” udnævnelser, når Kongressen er ude af session. Men den samme DC appeldomstol, der ugyldiggjorde NLRA plakat reglen besluttede fordybning udnævnelser var ugyldige, fordi de kom efter den nye kongres var begyndt i begyndelsen af 2012, og de ledige stillinger ikke havde fundet sted, mens Kongressen var mellem sessioner. En anden føderal appeldomstol, i Richmond, Virginia, overvejer det samme spørgsmål i en anden sag, indgivet af Chamber of Commerce i USA. For nylig har endnu en føderal appeldomstol, denne ene i Philadelphia, fastslået en endnu tidligere NLRB medlem “fordybning” udnævnelse var også ugyldig. Lederne af andre europæiske nationer insisterer på, at Spanien foretager radikale nedskæringer i år, selv om reduktionen i statens udgifter vil føre til en højere arbejdsløshed.

Selv Nederlandene, der har skældt sine europæiske modparter ud med hensyn til finanspolitiske begrænsninger, kæmper i øjeblikket for de vigtigste budgetforanstaltninger. Rajoy har irriteret EU under sin meddelelse den 2. marts på et topmøde i Bruxelles om, at han faktisk havde øget Spaniens underskudsmål til 5,8 % fra de oprindelige 4,4 %, de har lovet. På off chance for, at du arbejder union du måske synes, det er ekstraordinært, men overveje muligheden for, at du hævder et hjem, og du gør nogle renovering, omfatter et værelse, eller sat i en anden veranda. Bagefter har Fisher Capital Management låntagning steget, hvilket rejser frygt for, at det kan vise sig at være en anden Grækenland, der har brug for global bailout. Som investorer bliver bekymrede over grasserende civile uroligheder i Spanien, minde dem om Grækenland, eksperter er optimistiske, at det ikke vil ske. Arbejdsgivere, der sædvanligvis sender meddelelser til medarbejdere om personaleregler eller -politikker på et internet- eller intranetsted, skal også sende bestyrelsens meddelelse på disse websteder.

Udstationeringskravet gælder for alle arbejdsgivere i den private sektor (herunder fagforeninger), der er omfattet af National Labor Relations Act, som udelukker arbejdsgivere inden for landbrug, jernbane og flyselskab. National Labor Relations Board (NLRB) overskredet sin myndighed i forsøget på at kræve, at alle arbejdsgivere, unionized og ikke-union ens, at vise en arbejdsplads arbejdsret plakat informere arbejdstagerne om deres rettigheder i henhold til National Labor Relations Act (NLRA). National Labor Relations Board udstedte en endelig regel, der kræver, at arbejdsgivere underretter medarbejderne om deres rettigheder i henhold til National Labor Relations Act. I maj fastslog District of Columbia Court of Appeals NLRB overskredet sin myndighed under NLRA, ved at nægte arbejdsgiverne mulighed for at sende nøjagtige oplysninger om arbejdsret, medmindre det truer kraft eller repressalier, eller lover fordele, i et forsøg på at svaje arbejdstagere væk fra fagforeninger.

En føderal appeldomstol i Washington, D.C. Den kontroversielle, længe forsinkede regel, som agenturet udstedte i august 2011, ville have sat sanktioner for arbejdsgivere, der undlod at vise den nye plakat. Udstedelsen af den endelige regel følger en meddelelses- og kommentarperiode, hvor arbejdsgiverne generelt kaldte en sådan udstationering unødvendig og vildledende. Bekendtgørelsen skal offentliggøres på engelsk og på et andet sprog, hvis mindst 20% af de ansatte ikke er dygtige til engelsk og taler det andet sprog. Nævnet vil levere oversættelser af bekendtgørelsen på de relevante sprog. De har en eller anden måde sprede rygtet om, at deres finansielle institution er den eneste, der vil tilbyde dig en sikker oplevelse, Akasse Medlem det er egentlig ikke tilfældet. Så hvad jeg mener er behov for, er love, som en, der føler han / hun er blevet fyret fra jobbet uretfærdigt kan få nogle regres gennem uafhængig arbtration. I henhold til loven skal enhver arbejdstager, der fyres for at støtte en fagforening, genindsættes med efterbetaling, men virksomhedenkan fratrække indkomst, han tjener andre steder i mellemtiden og skylder ingen ekstra bøde.